Meeleven

Wat kunt u doen?

Meeleven doet altijd goed.
Post kunt u sturen naar onderstaand adres.
Wilt u ons een email bericht sturen, dan kunt u hier klikken.

Maar we willen u in het bijzonder vragen om ons en de Papua’s te gedenken in uw gebed.

Verjaardagen:
Kees               31 December
Cora                    25 Juni
Joas                     21 Juli
Anne-Maria       5 November
Hilkia                  18 Maart

Indien u ons wilt ondersteunen met een gift, dan kunt u dit overmaken op ons rekeningnummer t.n.v. Stichting Licht Op Papua te Dordrecht:
NL53 RABO 0190 5610 33 onder vermelding van Familie Brand.

Stichting Licht Op Papua heeft een ANBI status, dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.

Post kunt u sturen naar onderstaand adres:

Lentera Papua
Keluarga C. Brand
Kotak pos 385
99511 Wamena
Kabupaten Jayawijaya
Papua
Indonesië

MEELEVEN ZWART WIT

“Als een mens werkt, werkt een mens. Als een mens bidt, werkt God”